HelpDeskSkyLogic Help Desk
Sign In
 


Przed zalogowaniem się do systemu HelpDesk prosimy o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z Usług Serwisowych oraz Ogólne warunki dotyczące powierzania i przetwarzania danych osobowych

W przypadku braku zgody na warunki tego Regulaminu prosimy odstąpić od logowania się do Systemu Zgłoszeń Serwisowych HelpDesk.

User Name:
Password:
 
My user name or email address:

Send me my user name and password